Ga naar Klikbonusmobiel
Voorwaarden Klikbonus
Dit zijn de voorwaarden zoals opgesteld door Klikbonus. Het niet naleven van deze voorwaarden kan leiden tot uitsluiting van het Klikbonus systeem en in uiterste gevallen tot blokkering van uw tegoeden.
Illegaal
Het is verboden uw account te promoten via programmatuur of websites met een illegaal of misleidend karakter. Onder deze programmatuur valt onder andere - maar niet uitsluitend - virus programma's en/of spyware. Bij aantoonbare overtredingen behouden wij het recht om gemaakte omzet niet uit te betalen en uw account te beëindigen.
Meerdere accounts
Per bedrijf c.q. particulier is slechts één account toegestaan. Wilt u toch in aanmerking willen komen voor meerdere accounts neem dan even contact met ons op.
Spam
Het is niet toegestaan uw account te promoten via e-mail, nieuwsgroepen of andere methodes die verwijzen naar spam. Bij aantoonbare overtredingen van spam of andere illegale praktijken behouden wij ons het recht de gemaakte omzet niet uit te betalen en uw account te beëindigen.
Betalingen
Betalingen vinden plaats rond de vierde dag van elke maand nadat de omzet gegenereerd is. d.w.z. dat de omzet behaald in mei rond 4 juni aan u uitbetaald wordt. Betalingen worden pas overgemaakt bij een bedrag van € 15,- of hoger. Een lager bedrag dan € 15,- wordt automatisch doorgeschoven naar de volgende maand. Als na zes maanden nog geen totaal van € 15,- is bereikt, komt de uitbetaling te vervallen.
Aansprakelijkheid
Klikbonus kan op geen enkele manier aansprakelijkheid worden gesteld voor 'downtime' of andere technische problemen. Klikbonus zal dit echter door de hoge kwaliteit van het netwerk tot een minimum beperken. Klikbonus wil geenszins in verband worden gebracht met illegale praktijken zoals bijvoorbeeld warezsites en kpsites. Daaromtrent is het dus uitgesloten het netwerk te gebruiken indien u in deze handel zit en of vanaf dit soort sites de url's van Klikbonus te promoten en/of een shop te gebruiken van Klikbonus scripts.
Misleiding door woorden
Het is verboden bezoekers te misleiden door het onjuiste informatie te geven. Bijvoorbeeld door op een oneigenlijke manier het woord "gratis" te gebruiken of onjuiste prijzen te vermelden.
Statistieken
Statistieken omtrent uw betalingsverkeer zijn - met uitzondering van eventuele storingen - 24 uur per dag beschikbaar. Voor toegang tot uw statistieken dient u met uw accountgegevens in te loggen bij Klikbonus. Deze accountgegevens ontvangt u automatisch na aanmelding als partner. De statistieken worden 'gehost' door DialXS en zijn altijd up-to-date. Alleen in het geval van een storing bij deze hostingpartner kunnen de statistieken tijdelijk onjuistheden vertonen. De statistieken zullen echter na een storing ten alle tijden weer de juiste informatie aangeven. U hoeft dus niet bang te zijn dat er informatie verloren gaat.

BTW
Het is mogelijk om Klikbonus eventuele BTW uit te laten betalen. Dit is echter alleen mogelijk wanneer het een KVK-uitreksel en een bijbehorend BTW-nummer van u heeft ontvangen. Vergeet ook niet uw inschrijving te voorzien van een handtekening en deze aan per post aan Klikbonus te voldoen. Controleer hierbij uw ingevulde gegevens goed en zorg ervoor dat de bankgegevens juist zijn.